Fonds1818 trakteert

Stuur je plan in

Buurtplannen kun je indienen via onderstaand formulier of per e-mail en gebruik dan dit Word-document.

Contactgegevens initiatiefnemer
Graag naam en adres vermelden (minimaal 2)
Gebruik de sjabloon ‘blanco begroting’ hiervoor
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.

Let op:

Bij toekenning vragen we ter controle een kopie ID bewijs, die we direct daarna vernietigen. Je kunt in plaats hiervan ook een afspraak met ons maken voor controle van jouw ID-bewijs.

Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van vier weken.

Loop je vast bij één van bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op: verrijkjebuurt@fonds1818.nl.