Fonds1818 trakteert

Meedoen?

Je herkent het vast wel: je hebt een idee om de buurt leuker of beter te maken, maar door tijdgebrek of ervaring verdwijnt het naar de achtergrond. Fonds 1818 kan helpen. Niet alleen met de bekende donatie, maar ook met kennis en kunde om van mooie ideeën goede uitvoerbare plannen te maken. 

Vanaf januari 2018 trokken medewerkers van Fonds 1818 de regio in. We organiseerden in alle gemeenten waar Fonds 1818 werkzaam is, Inspiratiecafés om samen tot topideeën te komen om jouw buurt mooier of beter te maken. Vervolgens hielpen we je om van die topideeën plannen te maken die ook echt uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld met de hulpmiddelen, zoals brainstormkaarten en voorbeeldaanvragen, uit de Verrijk je Buurt-toolbox. Ook brachten we je in contact met een vergelijkbaar initiatief om van elkaars ervaringen te leren, je kon in gesprek komen met adviseurs van het fonds, er waren workshops en je kon gekoppeld worden aan een coach die je verder hielp jouw idee werkelijkheid te maken.

Ook na 2018 is het mogelijk om van deze hulpmiddelen gebruik te maken. 

Zo doe je mee

  1. Volg de quick scan om te checken of je in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818 
  2. Hou je aan de spelregels
  3. Stuur jouw plan in via fonds1818.nl/bewonersinitiatieven

Via deze weg wil Fonds 1818 vooral mensen ondersteunen die weinig tot geen ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van buurtinitiatieven. Natuurlijk gelden daarbij onze spelregels: betrokkenheid bij de regio, geen winstoogmerk en geen individuele steun. We zijn dus op zoek naar groepjes particulieren, kleine, nieuwe stichtingen en verenigingen. Organisaties die al ervaring hebben kunnen via de reguliere weg hun aanvragen blijven indienen.

Fonds 1818 trakteert met Verrijk je Buurt op begeleiding en ondersteuning. Die ondersteuning kan uiteindelijk ook uitmonden in een donatie. Omdat het programma zich met name richt op kleinere initiatieven in wijken en buurten, is de maximale donatie via Verrijk je Buurt € 3.000. Als jouw plan goedgekeurd is en een donatiebedrag toegekend wordt door Fonds 1818, ontvang je eerst 80% van het bedrag voordat het project begint en 20% nadat we de volledig ingevulde afronding hebben ontvangen.